dev chat


Topic Replies Activity
Hỏi về môn học Công nghệ oracle 1 August 26, 2020
Xin domain free 13 August 26, 2020
Tìm sách nền tảng hay của ngôn ngữ Java 4 August 26, 2020
Học javascript thì nên dùng ide nào là tốt nhất? 16 August 25, 2020
Trung tâm uy tín dạy lập trình cho người mới bắt đầu 4 August 25, 2020
Giáo trình thuật toán được dịch tiếng Việt từ CLRS 9 August 25, 2020
Lộ trình tự học lập trình game 2 August 24, 2020
Học bảo mật nên học ngôn ngữ nào? 8 August 24, 2020
Chọn ngôn ngữ làm game 2 August 23, 2020
Xin tài liệu CTDL và GT viết bằng C++ 5 August 22, 2020
Hỏi về giáo trình c++ 2 August 22, 2020
Xin đánh giá về Green Academy 7 August 21, 2020
Muốn lập trình chuyền về trí tuệ nhân tạo thì cần học những gì ạ? 20 August 20, 2020
Nên dùng IDE nào 6 August 20, 2020
Nên chuyển sang học C++ hay Java sau khi học xong C cơ bản? 4 August 19, 2020
Mức lương phù hợp cho lập trình Laravel vueJS 7 August 19, 2020
Các forum về magento 2 16 August 17, 2020
Hỏi về chất lượng học ở codegym 3 August 16, 2020
Thắc mắc về framework để làm app thời gian thực 8 August 16, 2020
Tìm bạn mới bắt đầu học C++ học chung :3 5 August 16, 2020
Tương lai về data? 5 August 16, 2020
Tâm sự lần cuối của kẻ thất bại 15 August 16, 2020
Con gái thì nên theo học chuyên ngành gì trong CNTT? 43 August 15, 2020
Bây giờ có nên ứng tuyển thẳng junior không? 3 August 15, 2020
Muốn đi du học nước ngoài thì phải chuẩn bị gì? 13 August 13, 2020
Công việc trong ngành IT mà không code 5 August 13, 2020
Tài liệu lập trình game bằng c++ tiếng việt 3 August 13, 2020
Tâm sự outsourcing 25 August 13, 2020
Lộ trình và nguồn tài liệu học Android 4 August 13, 2020
Có nên tiếp tục học lập trình C? 13 August 13, 2020
 
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?