dev chat


Topic Replies Activity
Năm 2, năm 3 ngành cntt học khó hơn năm nhất và dễ nản, nợ môn nhiều? 6 October 20, 2020
Cách học ngôn ngữ, công nghệ mới nhanh 5 October 20, 2020
Cách học cntt cho sinh viên năm nhất 3 October 19, 2020
Học thành thạo 1 ngôn ngữ mất khoảng thời gian bao lâu? 43 October 18, 2020
Xin file làm từ điển 2 October 17, 2020
Đại học có nên hay không? 9 October 17, 2020
Xin tư vấn về chọn Trường, chọn cách học, Chọn ngôn ngữ, và định hướng 1 October 16, 2020
Ứng dụng của MIPS là gì? 5 October 16, 2020
Tham khảo về nơi học nghề CNTT 13 October 16, 2020
Hỏi về Framework SPA? 2 October 16, 2020
24 tuổi nhưng chưa xác định được đam mê thì nên làm gì? 8 October 15, 2020
Các forum về magento 2 17 October 14, 2020
Sự khác nhau giữa Outsourcing và Offshoring 5 October 13, 2020
Bước đi đầu để học lập trình là gì? 3 October 13, 2020
Tại sao JS làm được nhiều việc? 16 October 12, 2020
Nhiều ngôn ngữ thật sự cần thiết? 4 October 9, 2020
Tài liệu học lập trình với beaglebone 3 October 8, 2020
Hướng đi nào tốt cho người không có bằng THPT? 8 October 7, 2020
Tên gọi và cảnh giới trong nghề 32 October 6, 2020
Đi lính về mất kiến thức cntt 4 October 5, 2020
Hỏi về ngành hệ thống thông tin 48 October 5, 2020
Triết học có phải không cần thiết với dân IT? 30 October 3, 2020
Lập nhóm cùng học Android - Java 2 October 3, 2020
Học lập trình qua bootcamp và trung tâm có ổn không? 3 October 2, 2020
Liệu ruby on rails có tương lai không? 3 October 2, 2020
Băn khoăn khi vào nghiệp dev 7 October 2, 2020
Bị buộc thôi học ở năm 3 thì em có được chuyển trường không? 2 October 2, 2020
Kiếm tiền với ứng dụng Android 3 October 2, 2020
Cách học thuật toán 12 October 2, 2020
Cơ hội và thách thức khi muốn theo ngành game 18 October 1, 2020
 
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?