dev chat


Topic Replies Activity
Những thuật toán gì hay gặp khi phỏng vấn làm test xin thực tập/ fresher React native? 9 January 30, 2021
Có nên học ngành trí tuệ nhân tạo không? 8 January 29, 2021
Xin lộ trình để có thể làm phần mềm đơn giản 3 January 28, 2021
Cùng nhau làm một ứng dụng chat nho nhỏ chơi vui? 3 January 28, 2021
Chỉ có bằng Cao đẳng có dễ xin việc không? 14 January 27, 2021
Review một vài công ty thực tập về web khu vực Hà Nội 1 January 24, 2021
Chuyên ngành kĩ thuật điện điện tử em cần học những kĩ năng gì? 33 January 24, 2021
Nên học MySQL, PostgreSQL hay SQL server? 3 January 22, 2021
Tại sao lại là Discourse mà không phải là Xenforo? 23 January 20, 2021
Định hướng học Mobile Developer 3 January 18, 2021
Có những trang nào về bài toán logic trong lập trình? 7 January 15, 2021
Code kém thì phải làm sao? 12 January 15, 2021
Có cần học thêm mấy môn nền tảng ở trung tâm hay không? 8 January 15, 2021
Leetcode leetcode & leetcode? But Why? 3 January 15, 2021
How to be a good programmer? 18 January 15, 2021
Học một ngôn ngữ mới 5 January 14, 2021
Hỏi về lập trình windows 3 January 11, 2021
Có nên đăng ký học Đại học khi đang có doanh thu 1200$ tháng 14 January 10, 2021
Tìm sách hoặc tài liệu về lập trình hướng đối tượng 4 January 10, 2021
Hướng dẫn newbie 4 January 12, 2021
Định hướng hướng học hệ thống nhúng 5 May 12, 2017
Muốn học lập trình thì nên học trung tâm nào ở HN? 1 January 7, 2021
Xin tư vấn ngành IT 9 January 7, 2021
Điểm khác nhau giữa data engineer, data science và data analyst? 4 January 7, 2021
Có nên theo phân tích malware không? 3 January 7, 2021
Lập trình đồ họa và thiết kế đồ họa khác nhau như thế nào? 2 January 5, 2021
Cách tạo ra một ứng dụng từ 1 ngôn ngữ lập trình? 50 April 7, 2019
Don’t/Do reinvent the wheel 9 January 3, 2021
Cách devOps cấu hình hệ thống web từ đầu đến cuối 15 January 1, 2021
Chuyển ngành IT ở tuổi 28 3 December 31, 2020
 
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?