dev chat


Topic Replies Activity
Jeff Bezos's advice to minimize the number of regrets 1 April 25, 2023
Hỏi về phỏng vấn thuật toán cho vị trí intern back-end 6 April 24, 2023
Shopee KA Email là gì? 3 April 20, 2023
Thực tập Android ở FPTS 7 April 19, 2023
Quét QR code quản lý bảo hành 18 April 16, 2023
Bard is getting better 9 April 17, 2023
Kết nối máy chấm công ZKteco TF1700 3 April 16, 2023
Học xong đại học giờ muốn chuyển sang học công nghệ thông tin thì làm thế nào? 9 April 11, 2023
Một công ty bán phần mềm khi nào nên build từ đầu và khi nào nên fork từ open source khác? 18 April 1, 2023
Tại sao nhân viên cty outsource lại phải đi onsite nước ngoài 6 April 9, 2023
26 tuổi, đã làm trái ngành 1 năm, muốn quay lại chuyên ngành IT thì cần làm gì? 10 April 8, 2023
Tư vấn trung tâm dạy lập trình ở HCM 17 April 7, 2023
Hướng đi nào cho nữ học trái ngành? 23 April 4, 2023
Hỏi lộ trình để bắt đầu học python 8 March 31, 2023
Mất bao lâu quảng cáo Google AdSense hiển thị trên web 7 March 26, 2023
Học lập trình khi đã gần 30 tuổi và không biết tiếng Anh, không học hết cấp 3? 27 March 27, 2023
Không đi những buổi còn lại trong tuần khi hoàn thành xong task tuần 6 March 27, 2023
Hỏi lộ trình tự học c/c++ để làm phần mềm có giao diện window 7 March 27, 2023
Tư vấn về con đường học ASP.NETCORE 5 March 26, 2023
Học lập trình cho người trái ngành 3 March 15, 2023
Muốn biết lộ trình học làm an ninh mạng 2 March 15, 2023
Các project open source kiếm tiền từ đâu? 9 March 13, 2023
Kinh nghiệm làm bài test, phỏng vấn VNG Fresher 3 March 13, 2023
Hỏi cách học lập trình game mobile 3 March 8, 2023
Bàn về chuyện đọc doc 5 March 7, 2023
Group trao đổi học tập Golang 1 December 9, 2022
Làm sao Test Leader có thể review được các testcase của các thành viên trong team? 5 March 2, 2023
Group và tránh trùng lặp message khi sử dụng Kafka 5 February 28, 2023
Có nên viết phần mềm quản lý bằng C/C++ 8 February 25, 2023
Phân tích high-level requirement and not high-level requirement 3 February 20, 2023
 
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?