university

Topic Replies Activity
Kiến thức đại học thực sự có ích cho Dev? 4 October 4, 2021
Tư vấn về chương trình học 1 September 30, 2021
Chọn trường học liên thông 4 August 20, 2021
Tư vấn về đăng kí môn học 8 August 15, 2021
Xếp loại bằng ĐH có ảnh hưởng nhiều đến xin việc sau khi ra trường không? 13 January 25, 2021
Nữ học ngành Khoa học máy tính như thế nào? 9 August 10, 2021
Tầm 21-22 điểm khối D thì học ngành CNTT của trường nào tốt? 13 August 2, 2021
Thi rớt đại học thì có nên chọn trường tư hay học lại năm sau thi lại? 8 July 31, 2021
Chương trình CLC của Đại học Công nghiệp TpHCM (IUH) có tốt không? 1 July 30, 2021
Có nên học liên thông? 4 July 30, 2021
Xin thôi học tại trường Đại học 5 July 28, 2021
Tư vấn về trường ĐH khoa CNTT 42 July 27, 2021
Nên học Chương trình liên kết Việt - Pháp (ĐHKHTN) ngành CNTT không? 12 July 27, 2021
Học tiếng Anh đầu vào ở Đại học FPT có tốn nhiều thời gian, chi phí không? 3 July 27, 2021
Cách các trường đại học xét tuyển THPTQG 3 July 25, 2021
Trượt môn, có nên đăng ký học lại vào kỳ sau? 4 July 24, 2021
Chuyện bằng cấp - bỏ đại học đi vào trung tâm học? 14 July 22, 2021
27 điểm thì xếp nguyện vọng sao cho hợp lý 3 July 15, 2021
Làm việc mà không cần bằng đại học 8 July 11, 2021
Chương trình tiên tiến Việt Mỹ học tiếng Việt tăng cường tiếng Anh hay hoàn toàn bằng tiếng Anh? 3 December 17, 2021
Số lần trượt môn của mọi người sau khi tốt nghiệp là bao nhiêu? 3 July 10, 2021
Bị buộc thôi học kỳ này, giờ em phải làm gì ạ, mọi người tư vấn giúp em với 31 July 3, 2021
Có nên nghỉ ĐH KHTN ngành Điện tử viễn thông sang học FPT Polytechnic ngành CNTT không? 67 June 30, 2021
Có nên bỏ đại học ngành ĐTVT để học ở trung tâm Codegym? 14 June 30, 2021
Học kỹ thuật phần mềm ở đại học Khoa học Tự nhiên thì tỉ lệ có việc làm cao không? 4 June 21, 2020
Cần cho ý kiến chọn trường Đại học 19 June 25, 2021
Điểm số trong trường đại học có quan trọng không? 8 June 18, 2021
Tâm sự về việc học đại học 17 June 25, 2021
Muốn học lại sau khi bị buộc thôi học có được không? 9 May 19, 2021
Bậc đại học nên bỏ một số môn lập trình 9 May 15, 2021
 
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?