Review Đại Học FPT

Em có 1 số thắc mắc mong mn giải đáp và review thêm

  • học ở FPTU có nhiều thời gian rảnh(trong một ngày) không ạ
  • mn đánh giá môi trường,con người của trường FPTU như thế nào

mong ai đã từng học ở đây hãy review nhiet tình để em và các bạn sắp theo học ở đây có cái nhìn tổng quát về trường

em xin chân thành cảm ơn ạ

A post was merged into an existing topic: Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?