Khảo sát mức điểm thi THPTQG / ĐGNL các ngành liên quan đến CNTT năm 2022

Nhằm tránh các topic hỏi “Em được xx.xx điểm khối X/ yyyy điểm thi ĐGNL thì em đỗ vào trường nào?” - một câu hỏi rất khó trả lời, mình tạo nên topic này để thực hiện khảo sát hàng năm, các bạn có thể dựa vào kết quả khảo sát để có thể có sự lựa chọn cho mình.

Điểm thi THPTQG được làm tròn lên 2 chữ số thập phân. Nếu trường nào tính đầu điểm /40 thì nhân số điểm của bạn với 0.75 để tiện cho việc khảo sát.

Mọi topic khác về chủ đề điểm thi sẽ bị close ngay lập tức.

10 Likes

Khảo sát năm 2021

Poll sẽ được mở từ ngày 8/7/2021 đến sau ngày công bố điểm chuẩn các trường ĐH đợt 2 là 1 tuần.

Điểm THPTQG:

 • < 23
 • 23.xy
 • 24.xy
 • 25.xy
 • 26.xy
 • 27.xy
 • 28.xy
 • 29+

0 voters

Điểm kỳ thi ĐGNL (của ĐHQG TPHCM):

 • < 600
 • 6xy
 • 7xy
 • 8xy
 • 9xy
 • 10xy
 • 1100+

0 voters

2 Likes

This topic was automatically opened after 9 hours.

Mình cảm thấy khảo sát này mang tính cục bộ và số lượng mẫu không thể đủ lớn, có thể gây hoang mang hoặc nhìn nhận sai số liệu thực tế. Liệu có cách đánh giá nào tốt hơn chăng?

2 Likes

Sau khi có phổ điểm của BGD, có thể các bạn sẽ tự đánh giá tốt hơn. Mình đồng ý rằng số lượng mẫu không hề lớn, nhưng để có các bạn có thể biết những người xung quanh có điểm như thế nào thì poll này vẫn có thể dùng được :kissing:

1 Like

Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường các trường thành viên của ĐHQG TPHCM bằng kết quả thi ĐGNL đợt 1 đã có:

2 Likes

Khảo sát năm 2022

Poll sẽ được mở từ ngày 14/7/2022 đến sau ngày công bố điểm chuẩn các trường ĐH là 1 tuần.

Điểm THPTQG:

 • < 23
 • 23.xy
 • 24.xy
 • 25.xy
 • 26.xy
 • 27.xy
 • 28.xy
 • 29+

0 voters

Điểm kỳ thi ĐGNL (của ĐHQG TPHCM):

 • < 600
 • 6xy
 • 7xy
 • 8xy
 • 9xy
 • 10xy
 • 1100+

0 voters

3 Likes

ủa làm sao để unvote nhỉ ad ơi, mình lỡ click vào mà năm nay mình không có thi :smile:

Discourse chưa có chức năng này bạn ơi :crazy_face:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?