Vào chuyên ngành CNTT hệ đại trà thì có được học và đi thực tập front-end ở các công ty được không?

Chào các anh chị, em muốn hỏi các anh chị (đặc biệt là các anh chị đã và đang học tại trường KHTN-HCM). Em muốn hỏi là khi các anh chị vào chuyên ngành công nghệ thông tin hệ đại trà thì các anh chị có học và đi thực tập front-end ở các công ty được không ạ? Em cảm ơn

Trả lời nhanh: Học bất cứ ngành nào, trường nào bạn đều có thể đi thực tập. Còn bạn muốn học về front-end thì bạn luôn luôn phải tự học, dù trường có dạy hay không.

2 Likes

This topic was automatically closed 24 hours after the last reply. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?