major

Topic Replies Activity
Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường 515 January 15, 2022
Đối với cơ điện tử, nên chọn vi điều khiển hay vi xử lý? 3 October 13, 2021
Hỏi đáp về ngành điện điện tử, điện tử viễn thông 2 September 17, 2021
Ngành Mạng máy tính sau khi ra trường có làm front-end được không? 5 September 8, 2021
Hỏi về ngành Toán-Tin 3 August 24, 2021
Học ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu có thể làm fullstack được không? 2 August 10, 2021
Chuyên ngành kĩ thuật điện - điện tử cần học những kĩ năng gì? 38 August 5, 2021
Cơ điện tử và những thắc mắc 5 July 2, 2021
Tư vấn học Nhúng & IoT hay IT 2 June 27, 2021
Cơ hội việc làm ngành IT phần cứng ở Việt Nam như thế nào 10 June 16, 2021
Chọn chuyên ngành của khoa học máy tính 8 June 14, 2021
Con gái thì nên theo học chuyên ngành gì trong CNTT? 46 March 6, 2021
Thắc mắc về hướng lập trình trong chuyên ngành cơ điện tử 3 March 2, 2021
Khoa học máy tính - Kỹ thuật phần mềm khác nhau như thế nào? 4 March 1, 2021
Thắc mắc về cơ điện tử 1 February 23, 2021
Định hướng tương lai chuyên ngành Kĩ thuật, điện tử truyền thông 3 February 1, 2021
Hỏi về lộ trình học của chuyên ngành tự động hóa 5 December 30, 2020
Về việc nên học mảng gì trong chuyên ngành CNTT 13 December 29, 2020
Định hướng nghề nghiệp ngành cntt 9 November 27, 2020
Tư vấn về ngành cho sinh viên năm 2 1 October 26, 2020
Ngành Kỹ thuật máy tính dạy cái gì? 3 September 19, 2020
Học văn bằng 1 là tiếng anh khkt và công nghệ và văn bằng 2 là cntt: khoa học máy tính thì có cơ hội việc làm tốt không? 6 July 31, 2020
Sự khác nhau giữa ngành "Trí tuệ nhân tạo" và "Kỹ thuật phần mềm" 1 July 24, 2020
Tư vấn chọn chuyên ngành đại học 3 July 3, 2020
Phân biệt KTPM và CNTT 3 June 22, 2020
Chia chuyên ngành Điện tử viễn thông ở Đại học Công nghệ ĐHQGHN 1 June 18, 2020
Độ khó của các ngành CNTT 4 May 7, 2020
Hỏi về chọn chuyên ngành năm 3 đại học 3 April 18, 2020
Muốn bước vào CNTT thì nên học Khoa học máy tính hay Kĩ thuật phần mềm? 3 April 3, 2020
Tầm quan trọng của lập trình trong ngành cơ điện tử 3 March 28, 2020
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?