Giúp tư vấn ngành học

university

(Cao đức Long) #1

Xin chào các anh/chị, hiện nay em đang học năm nhất ngành điện điện tử, trường em đến hết năm 2 sẽ phân ngành gồm tự động hoá, điện tử viễn thông, kĩ thuật điện. Em đang phân vân nên học ngành nào ạ. Bản thân em lại đang muốn đi theo ngành điện tử viễn thông hướng lập trình nhúng. Mong được anh/chị tư vấn ạ.


(henry) #2

bạn học BK HCM đúng không?


(Hung) #3
  • Tự động hoá
  • Điện tử viễn thông
  • Kĩ thuật điện

0 voters


(Dương Quốc Vương) #4

Nếu bạn muốn theo hướng lập trình nhúng thì Tự Động Hóa hợp lý hơn


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?