Chọn ngành trong khối CNTT dễ dàng tìm kiếm việc làm trong 4-10 năm tới

Ngoài AI thì em nên chọn theo ngành nào trong khối CNTT để dễ dành tìm kiếm việc làm trong 4-10 năm tới.

Hỏi ông trưởng khoa ý, hỏi đây biết trả lời thế nào đâu. :joy:

3 Likes

Tại em cũng chưa biết gì nhiều về các ngành trong khối CNTT ý nên cần các anh chị đi trước cho e vài góp ý về định hướng sau này

tìm được việc (tốt) hay không do trình độ. chứ còn có 1 câu trả lời vu vơ là ngành A không thất nghiệp chắc ngành B C D chả còn ai học nữa rồi

4 Likes

Các lĩnh vực đều đang cần người có trình độ tốt kỹ năng tốt (kỹ năng thực sự chứ không phải do bằng cấp quyết định) Lập trình di động, AI, Web,… đang thiếu nhiều nhân lực lắm bạn à

4 Likes

Embedding System(IoT),Blockchain,…

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?