machine-learning

Topic Replies Activity
Tự học Machine Learning với 4 khoá học online hoàn toàn miễn phí | AnonyHome 1 September 22, 2020
Có thể train được trên server Google Colab không? 3 March 7, 2021
K mean Machine Learning 5 February 5, 2021
Tự xây dựng hệ thống chặn bình luận rác đơn giản 2 July 6, 2020
Cần tư vấn đề tài đồ án tốt nghiệp (Machine Learning) 1 July 1, 2020
Câu hỏi về phương pháp thêm matrix ở giữa 2 matrix 1 June 30, 2020
Triển khai một mô hình học máy lên đám mây 2 June 12, 2020
Thắc mắc về toán học trong Generative Adversarial Nets 2 June 8, 2020
Toán vector có cần thiết cho Machine learning? 1 June 4, 2020
Tư vấn học AI, machine learning 2 April 29, 2020
SVM phân lớp nhị phân khi dữ liệu phi tuyến tính sử dụng softmargin? 1 April 9, 2018
Tham khảo đề tài học máy cho đồ án tốt nghiệp 5 January 4, 2019
Nền tảng để học ML là gì? 8 November 11, 2017
Môn Machine learning cần yêu cầu kiến thức toán phải cao đúng không? 3 December 20, 2016
Tư vấn về Machine Learning 4 July 20, 2016
Machine Learning là chi? 9 March 3, 2016
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?