machine-learning

Topic Replies Activity
Chia sẻ về lộ trình học AI, Machine Learning cho intermediate level 13 August 5, 2023
Tham khảo về cách xây dựng hệ thống gợi ý qua hình ảnh 2 July 29, 2023
Cần tư vấn đề tài đồ án bảo mật thông tin liên quan đến Machine Learning 1 February 8, 2023
Data science & machine learning - kỹ năng hot nhất trong kỷ nguyên công nghệ 4.0 2 November 22, 2022
Tăng hiệu suất của Gradient Descent 1 May 31, 2022
Hỏi hướng giải quyết Nhận dạng hành vi AI 7 September 23, 2021
Chẩn đoán COVID-19 qua tiếng ho 1 September 14, 2021
Không thể training cho máy tự học 1 June 21, 2021
Mô hình CLS trong machine learning là mô hình gì 3 May 27, 2021
Xin kinh nghiệm tự học machine learning cho back end / front end dev? 1 April 15, 2021
Tự học Machine Learning với 4 khoá học online hoàn toàn miễn phí | AnonyHome 1 September 22, 2020
Có thể train được trên server Google Colab không? 3 March 7, 2021
K mean Machine Learning 5 February 5, 2021
Tính ma trận nabla bằng phương pháp gradient descent 6 October 3, 2020
Tự xây dựng hệ thống chặn bình luận rác đơn giản 2 July 6, 2020
Cần tư vấn đề tài đồ án tốt nghiệp (Machine Learning) 1 July 1, 2020
Câu hỏi về phương pháp thêm matrix ở giữa 2 matrix 1 June 30, 2020
Triển khai một mô hình học máy lên đám mây 2 June 12, 2020
Thắc mắc về toán học trong Generative Adversarial Nets 2 June 8, 2020
Toán vector có cần thiết cho Machine learning? 1 June 4, 2020
Tư vấn học AI, machine learning 2 April 29, 2020
SVM phân lớp nhị phân khi dữ liệu phi tuyến tính sử dụng softmargin? 1 April 9, 2018
Tài liệu Machine Learning tiếng Việt 2 April 11, 2020
Cơ hội việc làm AI, ML? 4 March 10, 2020
Tài liệu Khoa học máy tính 1 April 15, 2019
Lộ trình học Machine Learning/ Deep Learning từ đầu cho các bạn Lập Trình Viên 46 February 7, 2020
Tài liệu về Trí tuệ nhân tạo 3 December 28, 2019
Thắc mắc về oneway anova và dummy variable regression trong Machine Learning 1 October 13, 2019
Linear regression - Một thuật toán cơ bản trong Machine Learning 3 October 8, 2019
Hỏi về vấn đề nhận diện ý nghĩa câu 4 September 3, 2019
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?