Xin kinh nghiệm tự học machine learning cho back end / front end dev?

nhóm mình có Bạn nào background từ front end, back end, mà tự học AI đi làm được ko?
mình xin lộ trình với kinh nghiệm trong quá trình tự học với ạ!
mình muốn bỏ để theo AI nhưng mà vẫn phải đi làm back end để nuôi thân
:frowning:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?