Có thể train được trên server Google Colab không?

anh ơi, chuyện ngoài lề một chút, em theo đuổi NLP, và cụ thể ngành học em học nhiều về ML/DL, thì em có thể train được trên server gg colab dc đúng ko a

Đc, nhưng bị một số giới hạn. Mình nghĩ nếu để học thì ggcolab là quá đủ rồi.

2 Likes

cảm ơn b nha…

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?