Chém gió về hacking Phần 2: Để trở thành một hacker bạn cần biết những kiến thức cơ bản nào?

Mình xin được giới thiệu đến các bạn Seri về Hacker, mời các bạn đọc thử

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?