[Case Study] Xây dựng DApp lưu highlights một cách tiện lợi hơn

Bạn có hay lưu lại những lời hay ý đẹp, những câu tâm đắc khi lướt web không?

Xuất phát từ nhu cầu này, tụi mình đã xây dựng một ứng dụng để lưu highlight đơn giản và tiện dụng: https://emboldenit.com/

Ngoài ra, ứng dụng này là một DApp chạy trên nền tảng blockchain của Blockstack

Bài viết chia sẻ lại quá trình tụi mình lên ý tưởng cũng như thực hiện. Hy vọng giúp ích được cho mọi người

Link bài viết tiếng Việt:

Link tiếng Anh trên Medium:

Support tụi mình trên ProductHunt:

Sử dụng app tại:

https://emboldenit.com/

Google Chrome Extension:

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?