Khóa học Docker căn bản (FREE)

Khóa Học Docker căn bản

Trong serie khoá học này, bạn sẽ có các khái niệm căn bản về Docker, cách dùng nó vào các dự án thực tế như Wordpress, Phalcon và Magento.

Với phương châm của tôi là hãy lấy các dự án thực tế áp dụng vào bài học, không có lý thuyết xuông và mang tính chất hàn lâm cái này nếu bạn muốn tìm hiểu thì coi trên trang chủ nó là hợp lý nhất.

Bạn sẽ hiểu được cách sử dụng Docker Compose, cách tạo tự dộng một image Docker cũng như cách Backup dữ liệu một Container. Toàn bộ video khoá học các bạn xem trên https://gsviec.com/playlist/khoa-hoc-docker-can-ban Và tất nhiên nó là miễn phí!!!

8 Likes

em cảm ơn nhiều , đang muốn tiềm hiểu

2 Likes

You are wellcome :slight_smile:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?