Người Nhật và người Việt: Sự khác nhau về văn hóa làm việc

Suốt ngày đi spam đăng bài thế

Đâu cần nói bạn thế. :sweat_smile: Dù sao ng ta có làm gì xấu đâu, chỉ là quảng cáo trang web của họ. Biết đâu bài viết đó đã giúp được người nào đó thì sao. :slight_smile:

3 Likes

Mình thực ra cũng cảm ơn Daynhauhoc đã cho share bài, và cũng có ý quảng cáo cho site này. Mình cũng chỉ mong những bài viết của site mình đến được các bạn nếu thông tin có ích, còn không xin thứ lỗi và bỏ qua.

Bạn cũng nên quote nội dung chính của mỗi bài thay vì chỉ viết cái tit rồi vứt link đó là xong. Như thế sẽ gây ức chế cho người xem. :slight_smile:

2 Likes

Cảm ơn bạn đã góp ý nhé, lần sau mình sẽ nốt thêm cái này.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?