Tạo thư viện android cho mọi người dùng qua github và jitpack

Chào các bạn, có bao giờ bạn hỏi những thư viện của android trong dependencies mà các bạn dùng của người khác, họ tạo ra chúng như thế nào? Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo thư viện android và công bố cho người khác dùng . Và tất nhiên tối thiểu thì bạn cũng có thư viện cho nhiều project của mình dùng chung, đỡ phải viết lại hoặc copy dẫn đến không đồng nhất thư viện giữa các project. Bài viết hướng dẫn các bạn cách làm 1 hoặc nhiều thư viện trong cùng một project.

Chi tiết bài viết tại blog của mình.

6 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?