Source code app bán hàng trên android cơ bản

source code bán hàng android cơ bản gồm các file server + database, đang trong quá trình làm lại,source code này chỉ là cơ bản nên còn rất nhiều lỗi
https://github.com/hoduchieu/appandroidbanhang

Có cái hình demo không bạn.

update thêm hình rồi anh, chỉ là beta nên em không up ảnh! đang trong quá trình phát triển anh ạ

1 Like

Anh ơi hướng dẫn chạy demo với

Làm sao để chạy được ạ, ai giúp em với, em xin cảm ơn ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?