Deploy ASPNET Core lên Google Cloud Virtual Machine Instances

Hy vọng với bài viết này, bạn có thể deploy ASP.NET Core lên Google Cloud dùng Virtual Machine thành công. Bạn dùng bài viết này để tham khảo deploy ASP.NET Core lên VPS Windows cũng được (bỏ mấy cái config của Google Cloud đi thôi)
Thực ra Google Cloud Platform hỗ trợ nhiều thứ hơn cho ASP.NET Core như Cloud Tools for Visual Studio extension, App Engine, Container Engine, Deploy a Framework Dependent Deployment bundle, vv
Nhưng theo mình thấy dùng VM là phức tạp nhất rồi. Nên nếu bạn deploy lên VM thì mấy tool khác khá dễ. Nếu bạn gặp khó khăn gì bạn cứ comment nhé. Chúc bạn thành công.
https://niviki.com/deploy-asp-net-core-len-google-cloud-virtual-machine-instances/

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?