vim

Topic Replies Activity
Cấu hình Vim code C/C++ như thế nào? 7 November 11, 2022
Viết code với tốc độ bàn thờ bằng vim 1 June 23, 2022
Tải theme cho vim mà bị lỗi 4 October 26, 2021
Cài đăt và setup Coc.nvim 1 October 3, 2021
Câu lệnh trong ubuntu và vim 3 July 11, 2021
Cài đặt plugin Vim trên server chung mà không gây ảnh hưởng đến user khác 3 March 9, 2021
Lập trình thế nào cho nhanh và ngầu? 32 August 14, 2020
Sử dụng vim để lập trình trên ubuntu 25 October 12, 2019
Vim hay Vi - Cùng thay đổi thế giới với VIM 25 August 2, 2019
VIM Editor Commands 1 December 14, 2018
Vim không thể kiếm được colorscheme 1 October 4, 2018
Đồng bộ vimrc với init.vim 2 May 30, 2018
Tại sao anh em lại dùng vim / emacs? 25 May 1, 2018
Giao lưu sử dụng Vim
fun
27 April 17, 2018
Plugin intellisense nào cho C# trên vim? 7 February 24, 2018
Làm thế nào để vim tự động đóng dấu "? 3 December 16, 2017
Cài đặt Plugin gì để lập trình C/C++ trên Vim Linux 3 November 18, 2017
Activate Power Mode in Vim - Khởi động chế độ siêu nhân khi code trên Vim 3 October 17, 2017
Mode :terminal trong Vim - Đã ai thử chưa? 9 October 4, 2017
Config vim to best? 20 September 27, 2017
Nhờ mọi người khắc phục lỗi trong Vim 4 September 7, 2017
So sánh vim và emacs 19 August 21, 2017
Vim trên Powershell 5 May 30, 2017
Có phải VIM bị đơ không? 9 May 21, 2017
VI/Vim editor + YouCompleteMe không gợi ý 1 April 9, 2017
Không thế save file readonly (vim - nano) 11 March 17, 2017
Vim không lưu lại các thay đổi nhỏ sau khi thoát khỏi chương trình mà sau mỗi lần mở là hiện lên một phiên làm việc mới 2 December 25, 2016
Vim có code nhanh hơn Sublime text 3 không? Làm thế nào để học Vim nhanh? 7 December 20, 2016
Install and configure Vim on Windows 1 September 24, 2015
Vim setup for markdown 1 September 24, 2015
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?