git

Topic Replies Activity
Hỏi cách fix lỗi Unable to initialize Git; AggregateError(2) Error: Unable to find git 5 August 1, 2022
Có thể search trên commit của 1 branch được không? 5 July 24, 2022
Tại sao các công ty thường sử dụng SVN thay vì git 9 June 14, 2022
Tạo ra 1 bản sao với source chính, source chính không có comment, bản sao có comment 7 May 25, 2022
Hỏi cách dùng 2 hay nhiều tài khoản github trên cùng một máy tính cá nhân 5 May 20, 2022
Ý nghĩa của các badge trong file README.md của những project trong github là gì? 4 April 23, 2022
Thắc mắc về quy trình làm việc với git 16 February 11, 2022
13 công cụ git hỗ trợ giao diện phổ biến 7 January 12, 2022
Tìm hiểu về Git 1 January 7, 2022
Lỗi khi git push bắt nhập username 4 December 5, 2021
Git lỗi không push được 7 July 31, 2021
Push code lên Github chạy rất lâu, mãi mãi 9 June 17, 2021
Cách git ghi nhớ file nào sẽ commit? 1 May 30, 2021
Hỏi về lệnh thoát cửa sổ trên git command line 4 April 30, 2021
Thắc mắc về origin/master trong git 8 April 25, 2021
Có cách nào xóa nhiều branch dưới local cùng một lúc trên VSCode không? 11 March 24, 2021
Lỗi "failed to push some refs to" khi push code lên git 5 December 15, 2020
Không commit được trong git 11 October 30, 2020
Cách chia công việc để tránh conflict khi merge code và cách xử lí conflict trên GIT 18 September 28, 2020
Lỗi không push lên đc github 2 May 4, 2020
WARNING khi dùng ssh với git 2 March 30, 2020
Hỏi về git pull 3 March 18, 2020
Cần nhận xét về cách sử dụng git 3 February 29, 2020
Lỗi không upload code được lên github 5 April 5, 2019
Git commit và thắc mắc 3 January 6, 2020
1 tài khoản github được tạo tối đa bao nhiêu repo 4 December 10, 2019
Làm bài nhóm với git 4 December 9, 2019
Thắc mắc cơ chế gộp commit của câu lệnh rebase 6 December 2, 2019
Gặp lỗi khi sử dụng git 9 November 20, 2019
Thắc mắc về lệnh reset trong git 4 October 20, 2019
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?