Hỏi về git pull

Chào cả nhà,
Mình đang sửa dụng 2 máy, trên máy linux mình vừa reset hard để xoá 4 commit đi. sau đi mình push lên remote.
Giờ mình qua máy windown để get change - mình pull về thì k thấy nó thay đổi giống remote.

Mọi người cho mình hỏi làm sao để resolve quả này với?
Thank to all !

Nếu thấy nó không giống thì hard reset về commit trên remote :v:

3 Likes

đi làm mình ko bao giờ được sử dụng ngoài các việc sau: pull, push(chỉ phần mình làm), giải quyết conflig, tạo merge request(PR), tất cả các lệnh khác, nghiêm cấm sử dụng, cũng gần như là cấm sử dụng câu lệnh cho push code(lỡ push sai, sửa lại và push lại), phải sử dụng qua git extention. :v nên mấy cái bạn hỏi mình chưa bh động vào ý

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?