Khôi phục file vừa xóa bằng git

Em chào mọi người ạ. Em có 1 vấn đề khó hiểu em mong mọi người giúp đỡ ạ
Vấn đề là khi dùng git, em đang thử xóa 1 file rồi tự khôi phục lại bằng git
(Em đang thử nghiệm trường hợp này, em muốn khôi phục lại toàn bộ file như lúc mới clone luôn ạ)
Em đã dùng git pull nhưng có cứ hiện Already up to date
Nhưng file vẫn không khôi phục lại ạ
Em không add và commit vào local ạ, vừa clone về, em xóa rồi git pull lại luôn
Nó cũng trên cùng 1 branch main ạ
Em vừa làm quen với git mong mọi người giúp đỡ, em cảm ơn nhiều

Để khôi phục thì cần dùng tới lệnh khác. git pull là dùng để đồng bộ thay đổi trên git remote về local chứ không phải là để khôi phục.
Để xóa các thay đổi trước khi commit thì dùng lệnh git stash.

4 Likes

Bạn phải cho Git theo dõi file đó (git add + git commit) trước khi xóa thì mới dùng Git khôi phục lại được.
Dùng một trong các lệnh này để khôi phục:

git checkout -- /path/to/file
git reset --hard
4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?