Git commit và thắc mắc

Mọi người cho mình hỏi.

Do mình không kiểm tra cẩn thận nên đã commit 1 file lớn lên remote, nhưng nó bị lỗi. Bây giờ mình muốn quay trở lại cái thời điểm bạn đầu, để chọn lại các file để add và commit thì thứ tự thực hiện như thế nào nhỉ.

Hiện tại đang bị lỗi như này:

Do nó bị lỗi nên mình cũng không biết hiện giờ nó đang ở trạng thái nào, vì mình git status thì không thầy gì nữa, nhưng git log thì thấy cái commit của mình vừa nữa.

Mình đang lăn tăn không biết dùng lệnh này có đúng không

git reset --soft <commit_id>

commit_id thì mình xác định qua git log

Cám ơn mọi người.

git revert commit-id

4 Likes

bạn cho mình hỏi, mình search trên mạng thì tìm được cách này, tuy hỏi cầu kì, nhưng đã giải quyết được yêu cầu của mình.

đầu tiên,

git reset --soft <commit-id>

sau câu lệnh này thì các file của mình vẫn đang ở stage area,

sau đó mình phải dùng thêm lệnh này: để đưa về working tree

git reset HEAD <file name>

vậy quá trình trên có tương đương với lệnh trên không bạn nhỉ.

Cám ơn bạn.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?