Làm sao để git diff 2 commit bất kỳ

Hi ạ,

Em đang tìm phần mềm hoặc extension VSCode có chức năng so sánh sự khác nhau giữa 2 commit bất kỳ, 2 commit này ở trên một branch bất kỳ nào đó và 2 commit không liên tục với nhau. UI chia thành 2 tab để dễ so sánh ạ,

Em cảm ơn

image
image
extension này có hỗ trợ bạn compare 2 node trên git (search by hash/branch/tag…)

2 Likes

Dùng git turtle đi bạn, đi làm dùng cái này support cực ngon

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?