Hỏi về lệnh thoát cửa sổ trên git command line

Mình có dùng rebase để gộp nhánh master với alpha, sau khi sử lý xung đột xong thì mình add và dùng rebase --continue, nó hiển thị cửa sổ và mình sửa tên comment của D1 thành D1’ nhưng nó lại hiển thị như ảnh solve2 và mình đang bị kẹt ở đây. k biết dùng cách nào để thoát ra được. Mình có tắt hẳn git đi rồi vào check trạng thái thì nó hiện như rebase 1 và mình dùng --continue thì nó lưu ổn, nhưng k còn đổi được tên để nhận biết rõ như lúc trước. Cho mình hỏi ở cửa sổ solve2 kia có câu lệnh nào để thoát nó ra không ạ? mình dùng :wq mà k có tác dụng gì. Mình cảm ơn !

solve1 solve2

Cậu thử ấn Esc trước, sau đó là :wq xem :smile:

2 Likes

Mình có thử rồi ạ :< hầu như các phím tắt k có tác dụng gì :frowning: mình chỉ ấn được duy nhất nút Insert, rồi lại bắt gõ lệnh chứ k thoát được, Mình nghĩ có 1 keyword nào đó :frowning:

Bạn có thể gõ bình thường ở chế độ insert không, và khi Esc thì lúc gõ lệnh, lệnh có hiện ra không hay là không thể gõ lệnh được luôn?

P/s, hôm nay ai cũng mắc kẹt nhỉ.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?