embedded-system

Topic Replies Activity
Bắt đầu với IoTs và Nhúng như thế nào? 2 May 3, 2022
Có nên chuyển ngành kĩ thuật điện sang hệ thống nhúng không? 4 March 26, 2021
Vận tốc tối đa của vật để cảm biến phát hiện 3 January 21, 2021
Định hướng hướng học hệ thống nhúng 5 May 12, 2017
Những kiến thức nào cần có để học Embedded System? 36 August 6, 2020
Làm thế nào để học về lập trình nhúng và thành 1 kĩ sư hệ thống nhúng? 14 January 4, 2020
Embedded System use FPGA 1 July 11, 2019
Hỏi về cách ESP8266 gửi và nhận dữ liệu từ web 2 December 27, 2018
Thực tập sinh tại Đà Nẵng 1 December 7, 2018
Thực tập Nhúng embedded system 1 November 3, 2018
Bạn cần phải làm gì để trở thành kĩ sư lập trình nhúng 17 August 23, 2018
Thảo luận về một cuốn sách về Embedded System 10 August 23, 2018
Chuyên ngành Embedded system có cần thiết phải chuyên về layout mạch, làm mạch không? 19 August 23, 2018
Những kiến thức nào trong C mình nên đặc biệt quan tâm để có thể lập trình vi hệ thống nhúng? 10 May 10, 2018
Tư vấn đề tài về các hệ thống nhúng 6 April 11, 2018
Công việc cụ thể của embedded system non-OS và embedded system linux? 1 April 10, 2018
Tư Vấn Học Lập trình Hệ Thống Nhúng cho Newbie 1 January 31, 2018
Lập trình embedded system cần những kỹ năng gì? 2 September 10, 2017
Tư vấn về sách lập trình nhúng (Embbeded Systems) 8 September 4, 2017
Học hệ thống nhúng có cần biết nhiều về điện tử hay không? 1 June 12, 2017
Cơ hội việc làm C/C++ Embedded (Experienced Developer/ Team Leader/ Project Manager) 2 March 7, 2017
Cần chia sẻ kinh nghiệm về hệ thống nhúng 2 October 18, 2016
Cần tư vấn về đồ án với hệ thống nhúng? 11 September 6, 2016
Xin tài liệu học về tiva C lauchpad TM4C123GH6PM 1 July 29, 2016
PATH Variable và BUILD Variable có tác dụng gì? 1 May 22, 2016
Hỏi về tài liệu học lập trình nhúng với Kit Tiva C của Tixas Instument 5 April 26, 2016
về hệ thống nhúng 4 April 11, 2016
Dùng STM32F1 để thiết kế một thiết bị báo cháy sử dụng cảm biến + MCU + module SIM-COM, không biết nên sử dụng loại nào? 8 March 27, 2016
Khởi đầu học embedded system 8 February 14, 2016
Tương lai của hệ thống nhúng 6 November 17, 2015
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?