Bắt đầu với IoTs và Nhúng như thế nào?

Em chào mọi người ạ, em đang là sinh viên năm 2.
Mọi người cho em hỏi là IoTs và hệ thống nhúng bắt đầu từ đâu ạ?

Trên forum đã có quá nhiều câu hỏi nội dung giống của bạn rồi. Đây là những gì mình tổng hợp, tất nhiên là ý kiến đa chiều, có đúng, có sai. Tự bạn phải trải nghiệm rồi đúc kết lại xem bản thân phù hợp với cái gì. Goodluck :smiley:
Embedded Documents

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?