database

Topic Replies Activity
Thiết kế hệ thống data report 8 January 3, 2024
Nên học sql database systems nào để dễ kiếm việc? 5 December 5, 2023
Cần gợi ý bài tập Đại số quan hệ trong môn Cơ sở dữ liệu 4 November 17, 2023
Đại số quan hệ môn cơ sở dữ liệu 4 November 15, 2023
Dạng chuẩn của 1 lược đồ csdl quan hệ 2 August 10, 2023
Làm sao để một record trong database thay đổi thì frontend cũng tự update theo 3 June 22, 2023
Có nên sử dụng UUID cho entity đã có field unique 4 June 17, 2023
Tại sao web không sử dụng SQLite mà cần mySQL, MS SQL Server, mongoDB, etc? 16 June 8, 2023
MySQL có thế làm database cho game online mobile được không? 12 April 7, 2023
Tìm ví dụ thực tế về tính ACID và BASE của database 8 April 3, 2023
File backup database nên đặt theo format nào 5 February 24, 2023
Lưu entity vào database như thế nào? 2 January 15, 2023
Cần góp ý về database với đề tài "Quản lý chung cư" 7 December 31, 2022
Có nên thêm id vào bảng trung gian giữa 2 bảng có quan hệ n-n không? 5 October 28, 2022
Học mạng máy tính, cơ sở dữ liệu, kiến trúc máy tính bắt đầu từ đâu? 4 August 5, 2022
Thiết kế database thanh toán 2 August 5, 2022
Lưu ảnh trực tiếp trong DB 28 July 30, 2022
Thắc mắc về database web bán hàng 4 June 15, 2022
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu văn bản 3 May 6, 2022
Tìm nguồn database có sẵn 3 April 23, 2022
Nên dùng CSDL nào khi chạy multithread Python 37 April 19, 2022
Tại sao lại sử dụng userId trong khi đã có username? 6 April 5, 2022
Thiết kế database quản lý thực thể như thế nào 14 March 4, 2022
Vấn đề kết nối database của private server 6 February 25, 2022
Kết nối Website trên hosting với database server? 17 February 23, 2022
Mô hình thực thể quan hệ 6 February 22, 2022
Cách thiết kế database cho thực thể có nhiều trường hợp, nhiều loại,... với số lượng thuộc tính khác nhau 8 February 2, 2022
Cách chuyển kế thừa trong sơ đồ lớp sang CSDL quan hệ 5 January 29, 2022
Hỏi về database và website 4 December 22, 2021
Database Quản lý phòng khám thú y 10 October 6, 2021
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?