database

Topic Replies Activity
Học mạng máy tính, cơ sở dữ liệu, kiến trúc máy tính bắt đầu từ đâu? 4 August 5, 2022
Thiết kế database thanh toán 2 August 5, 2022
Lưu ảnh trực tiếp trong DB 28 July 30, 2022
Thắc mắc về database web bán hàng 4 June 15, 2022
Tìm ví dụ thực tế về tính ACID và BASE của database 5 June 2, 2022
Tại sao web không sử dụng SQLite mà cần mySQL, MS SQL Server, mongoDB, etc? 3 May 10, 2022
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu văn bản 3 May 6, 2022
Tìm nguồn database có sẵn 3 April 23, 2022
Nên dùng CSDL nào khi chạy multithread Python 37 April 19, 2022
Tại sao lại sử dụng userId trong khi đã có username? 6 April 5, 2022
Thiết kế database quản lý thực thể như thế nào 14 March 4, 2022
Vấn đề kết nối database của private server 6 February 25, 2022
Kết nối Website trên hosting với database server? 17 February 23, 2022
Mô hình thực thể quan hệ 6 February 22, 2022
Cách thiết kế database cho thực thể có nhiều trường hợp, nhiều loại,... với số lượng thuộc tính khác nhau 8 February 2, 2022
Cách chuyển kế thừa trong sơ đồ lớp sang CSDL quan hệ 5 January 29, 2022
Hỏi về database và website 4 December 22, 2021
Database Quản lý phòng khám thú y 10 October 6, 2021
Quản trị cơ sở dữ liệu có bao gồm backup cơ sở dữ liệu không? 13 September 26, 2021
Cần giải đáp thắc mắc về thiết kế database cho website bán hàng 3 September 15, 2021
MySQL có thế làm database cho game online mobile được không? 11 September 10, 2021
Ai là người thiết kế database khi bắt đầu project 6 September 7, 2021
Làm sao tạo cơ sở dữ liệu quản lý trường mầm non từ đầu? 22 July 22, 2021
Cơ sở dữ liệu cho lập trình web 5 July 19, 2021
Local host request tốn 17s /data 120MB là nhanh hay chậm? 10 July 1, 2021
Hỏi về quan hệ đại số CSDL 2 June 30, 2021
Mối quan hệ nhiều nhiều giữa 2 thực thể tạo ra một thực thể mới nhưng thay vì 1 thực thể thì có thể dùng 2 được không? 6 June 17, 2021
Thắc mắc về Data Warehouse và Snowflake Schema 1 June 3, 2021
Nên thiết kế table để lưu các số liệu thống kê như thế nào? 4 June 1, 2021
Cách làm database lưu tin tức có nhiều ảnh không cố định 2 June 11, 2019
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?