Thắc mắc về database web bán hàng

Mình có database của website bán hàng. database này mình làm theo một tut trên mạng(http://hocphp.info/huong-dan-tao-co-du-lieu-cho-web-ban-hang/) nhưng có vài chổ mình không hiểu nhờ mọi người giải đáp.
Ở bảng order là chi tiết của bảng transaction. ví dụ khách hàng đặt mua 2 sản phẩm 1 cái iphone và 2 cái tivi nhưng khi giao hàng thì khách hàng đổi ý mua 1 cái iphone thôi. thì ở bảng order dòng khách hàng mua iphone sẽ status là thành công còn tivi thì là thất bại. vậy thì(amount) tổng tiền ở bảng transaction có bị trừ đi 2 cái tivi không? vì tổng tiền ở bảng transaction là tổng số tiền khi khách hàng đặt hàng trên mạng.
Ở bản transaction thì status khi nào thành công khi nào là thất bại?
Mong mọi người giúp đỡ.

thì khi nào hoàn thành giao dịch với khách hàng mới update lại dữ liệu . còn chưa hoàn thành thì cứ cho nó trạng thái là đang xử lý chẳng hạn

Theo mình hiểu thì thông tin order bạn sẽ lưu ở localstorage ở phía client còn khi nào thực thiện mua hàng thì thông tin của order đó bạn mới lưu vào DB, ko mua thì ko lưu thế là đc

Sao lại có thất bại/ thành công ở đây nhỉ? Mà mình không rõ bạn đang đứng ở vai trò người viết code hay là người thiết kế cơ sở dữ liệu. Mỗi lúc, bạn chỉ nên đứng 1 trong 2 vai mà thôi, đừng có nhầm lẫn vai trò. Nếu không phải là hai ông kia thì bạn là ông phân tích nghiệp vụ.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?