Thiết kế database thanh toán

Chào mọi người, em đang gặp một chút vấn đề về thiết kế database. Mong được mọi người cho ý kiến ạ. Database em như sau:

  • 1 bảng là những sự kiện do các nhãn hàng tạo nên.
  • 1 bảng mô tả các talent, kols tham gia vào các sự kiện trên.

Các nhãn hàng phải trả tiền để làm các sự kiện trên. Các kols, talent sau khi tham gia các sự kiện đó và nhận tiền lương. Hệ thống sử dụng phương thức thanh toán chuyển khoản bên ngoài và ghi nhận lại giao dịch trên hệ thống. Vậy em phải thiết kế database như thế nào lưu lại các giao dịch này ạ.

Khác biệt giữa (định nghĩa của) 2 cái này thì bạn search google nha, có trên đó hết.

Còn vì sao ở mấy cái databases mà bạn tham khảo, có 2 cái tables này, thì một là bạn đi hỏi thẳng người tạo những database đó, hai là chịu khó ngồi phân tích cái database đó, coi nó có những thông tin gì, những thông tin đó ràng buộc, liên quan gì với nhau, bỏ bớt đi thì có ảnh hưởng gì không.

Chứ đem hỏi khơi khơi vậy thì ai biết đâu mà trả lời, trừ khi may mắn gặp đúng người từng làm cái như vậy, hoặc gần giống vậy.

Thiết kế database thì nó phải dự vô mình muốn quản lý cái gì, thì nó sinh ra cần quản lý những thông tin gì, rồi kế tới là cách quản lý ra làm sao.

Bạn cứ làm thử, tự tạo thành 1 cái database hoàn chỉnh, thử thì mới biết sai dở chỗ nào để sửa chứ.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?