Mô hình thực thể quan hệ

Mọi người có thể cho em hỏi làm thế nào để tạo được mô hình thực thể quan hệ từ database không ạ

Cậu làm ngược lại quá trình tạo ra database schema từ ER là được :smile:

Hope it helps!

5 Likes

chính là nó đấy, mà tôi ko hiểu làm ngược lại như nào . bác có thể chỉ cho tôi được ko, hoặc là có tài liệu nào ko

B1: xác định thực thể:
Student, news, teacher, account, order, courses
B2: xác định mối quan hệ

  • Student 1:1 user
  • Teacher 1:1 user
  • Student 1:M order
  • Teacher 1:M courses

Bảng student không có quan hệ gì với courses mới đúng (mình thấy giống web bán hàng, trong web bán hàng thì thực thể khách hàng đâu có liên quan gì đến thực thể sản phẩm).

2 Likes

Ý bạn là xin tài liệu gì? Nhấc cái mông lười biếng thích ăn sẵn lên và bắt tay vào học CSDL cơ bản từ việc tạo bảng, tạo cột, các kiểu dữ liệu, tạo quan hệ từ cơ bản đến nâng cao một cách tuần tự đi là sẽ tự giải được bài này. Tài liệu duy nhất bạn cần lúc này chỉ là tài liệu nhập môn thiết kế CSDL

8 Likes

Bình tĩnh nào cậu, cậu biết cách làm từ ER sang DB schema rồi chứ?
Thử đi từ từ ngược lại xem.
Tớ không nghĩ có tài liệu nào hướng dẫn việc đi ngược lại đâu, vì công việc này, hoặc là không mang lại nhiều lợi ích thực tế (tớ chưa thấy ai làm ngược như vậy bao giờ), hoặc là nó rất dễ để làm.

Cậu có thể tham khảo cách mà @BaThien đề cập. Nó cũng rất logic và tương đối đơn giản để thực hiện.

Hope it helps!

7 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?