Đại số quan hệ môn cơ sở dữ liệu

Em chào anh chị ạ, anh chị cho em hỏi cách làm các câu dưới với ạ, thật sự em mù mịt ạ :((

thì xem lại lý thuyết, xem lại bài tập mẫu, nhờ giảng viên hoặc bạn bè hướng dẫn, giảng lại
hoặc học lại môn thôi
chứ có cách để “mù tịt” mà vẫn làm được bài tập, thì người ta còn dạy/học làm gì nữa

2 Likes

Các chủ đề có nội dung sau sẽ bị khóa khi được đăng lên DNH:

  • Chủ đề là nhờ trợ giúp bài tập về nhà, bài thảo luận, hoặc một nhiệm vụ mà người tạo chủ đề phải tự mình hoàn thành.

Reference: https://daynhauhoc.com/faq

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?