Tìm nguồn database có sẵn

Mọi ng cho em hỏi có web j mà giúp tìm các database cho mình tham khảo, e có nhớ đâu đó tên web là Mooc data mà tìm k thấy , mọi ng ai biết cho e xin tên web vs ạ

Mock data not mooc data

2 Likes

Ý cậu là mockaroo?

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?