Cách chuyển kế thừa trong sơ đồ lớp sang CSDL quan hệ

Em đang thắc mắc 2 vấn đề các Anh(Chị) nào biết giải thích giúp em.
Thứ 1, Em có sơ đồ lớp như hình bên dưới( lớp giangvien có 2 lớp dẫn xuất) thì chúng ta chuyển sang lược đồ CSDL như thế nào ?

Thứ 2, khi học ở trường thì làm(ERD, DFD, state, sequeue, class diagram, csdl) không biết khi đi làm thực tế thì mình quan tâm đến sơ đồ nào và thứ tự thiết kế các loại sơ dồ như thế nào?

Khi bạn đã phân tích như trên thì khi chuyển sang mô hình CSDL quan hệ, mỗi cái ô chử nhật kia sẽ thành 1 cái table.
Table GIAO_VIEN và GIAO_VIEN_TG; GIAO_VIEN_CH sẽ có quan hệ 1-1, hoặc 1-0
Ko biết ý đồ thiết kế của bạn là gì, nhưng theo ý kiến riêng thì ko nên phân biệt đối xử (tách table) với Giáo Viên TG HN, những Giáo viên thỉnh giảng khác :slight_smile:

Khi đi làm thực tế, nếu làm dự án lớn, có đấu thầu các kiểu thì người ta cũng làm từng bước phân tích giống vậy.
Còn đối với dự án nhỏ thì đa số nhảy vào làm từ mô hình CSDL quan hệ luôn!
Sự thật còn nhiều khi phủ phàng hơn là những CSDL nhỏ như làm 1 cái website chừng chục tables, người ta còn ko thèm tạo FK, nhiều ông còn bỏ luôn PK.

Nhưng bạn cứ yêu tâm là 1 dự án thì phần phân tích thiết kế chỉ dành cho vài người, những bạn chưa có kn sẽ được …miễn !

4 Likes

Ý mình muốn hỏi là cách chuyển từ sơ dồ class( sẽ hiện thực trong code OOP - tận dụng tính chất kế thừa) sang CSDL quan hệ.
Như ví dụ trên thì Lớp Giảng viên có 2 lớp dẫn xuất.
Nếu nói như bạn thì mỗi lớp là 1 bảng thì đâu có tối ưu.

1 Like

Sorry, tôi hoàn toàn ko có ideas gì về thiết kế kiểu hướng đối tượng cả :slight_smile:

Bạn nghĩ ra cách giải chưa, giúp mình với, mình cũng gặp vấn đề tương tự như này.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?