book

Topic Replies Activity
Bắt đầu học Linux từ đâu? 24 November 11, 2020
Phân tích chương 3 - Tự kỷ ám thị trong quyển Think and grow rich 17 October 9, 2020
Gợi ý 1 vài cuốn sách bằng tiếng Việt tốt về giải thuật? 15 June 13, 2020
Xin ebook Cấu trúc dữ liệu và Thuật toán - Nguyễn Đức Nghĩa (ĐHBKHN) 12 April 8, 2020
Nhờ tìm sách: Lập Trình Linux - Tập 1, Tác giả: Hoàng Đức Hải, Nguyễn Phương Lan 5 April 7, 2020
Tìm sách về C hay cho người mới bắt đầu 5 February 26, 2020
A bookmark reading list for programmer 5 January 10, 2020
Tìm sách Thiết kế trải nghiệm thương hiệu = Designing brand experiences 1 October 22, 2019
Xin đánh giá về cuốn Head first networking 1 October 10, 2019
Đã đọc xong Head First C#, nên đọc gì tiếp theo? 4 September 30, 2019
Giáo Trình Kỹ Thuật Lập Trình C Căn Bản Và Nâng Cao của GS.Phạm Văn Ất trên tiki.vn 33 September 15, 2019
Cuốn lập trình Android của Ths. Trương Thị Ngọc Phượng trên tiki.vn 27 March 13, 2019
Hỏi về tài nguyên sách của FPT BOOKS 36 January 23, 2019
Sách lập trình của Trần Đan Thư 8 January 21, 2019
Tìm sách clean code viết bằng c#? 4 October 26, 2018
Xin sách ngành thiết kế đồ họa FPT 1 October 16, 2018
Một cuốn sách về Embedded System, có ai đã đọc hay biết ko? 10 August 23, 2018
Nên đọc "Discrete mathematics and its applications 7th edition" không? 3 August 20, 2018
Hãy chia sẻ những cuốn sách liên quan lập trình bạn tâm đắc nhất
fun
11 August 16, 2018
Tìm mua sách chuyên ngành lập trình 5 August 14, 2018
Bài học cuối cùng (sách)
fun
1 July 28, 2018
Ở Hà Nội thì tìm mua quyển "Kiểm thử các ứng dụng Web" ở đâu? 14 July 21, 2018
Các anh ơi cho em xin vài quyển sách học cơ sở dữ liệu ạ 2 June 14, 2018
Nhờ tư vấn tài liệu: nên mua sách nào cho người mới bắt đầu học ? Nên bắt đầu từ ngôn ngữ nào? 11 November 11, 2016
Tìm chỗ bán cuốn sách Software Testing – Cem Kaner 4 March 26, 2018
In sách từ file pdf sao cho bền đẹp 11 February 11, 2018
Xin sách kĩ thuật lập trình, nhập môn lập trình của trường KHTN 3 February 9, 2018
Chia sẻ sách và tiến trình đọc sách 110 November 7, 2017
Cùng nhau đọc sách
fun
7 January 2, 2018
Xin ý kiến về sách mới sắp ra mắt của Tôi đi code dạo 24 December 28, 2017
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?