Giúp review sách “Oxford English for Information Technology”

Anh chị nào đọc cuốn này chưa? Cho em ít review để có động lực cày hết cuốn toàn TA này @@. Thanks nhiều ạ

Cậu thử lên amazon đọc review xem sao? :smile:

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?