Học asm bằng nasm thì có nên đọc sách về masm không?

Chào mấy anh chị, hiện em đang học assembly ở trên linux và sử dụng nasm để translate code, nhưng em thấy có cuốn sách (https://www.amazon.com/Intel-Microprocessors-8th-Barry-Brey/dp/0135026458) nghe người ta nói là rất hay em xem sơ qua thì đúng là đầy đủ và chi tiết thật nhưng tiết là nó sử dụng masm ở bên anh windows.
Mong mấy anh chị cho em lời khuyên dùm, em có nên bỏ qua cuốn đó để kiếm cuốn khác không ?
Xin cảm ơn.

1 Like

mình cũng đang học assembly dùng nasm mà tự dưng vớ được giáo trình chi tiết học assembly tiếng việt lại dạy sài masm, sau một hồi tra google thì mình nghĩ chúng ta nên học sử dụng nasm hơn.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?