writing

Topic Replies Activity
Cải thiện kỹ năng viết 18 November 15, 2021
IELTS writing task 2 1 March 16, 2020
My Writing task 1 1 March 17, 2020
Please check grammar mistake and give me some advice to improve my writing skill 9 August 16, 2019
Nhờ đánh giá bài viết IELTS 5 July 8, 2018
Nhờ anh em tư vấn về việc viết tiếng Anh 5 June 1, 2018
Nhóm học tiếng Anh kỹ năng viết và nói 2 April 4, 2017
Đăng ký sự kiện huấn luyện kỹ năng viết dành cho sinh viên it 2 November 3, 2021
Làm thế nào để cải thiện writing skill để viết report và confirm? 1 January 5, 2017
Tài liệu dạy và luyện tập tư duy logic, kỹ năng trình bày và viết 2 September 17, 2016
Liệu kỹ năng viết có quan trọng hơn lập trình? 1 April 17, 2015
Writing Class - 1st - 14/02/2015 22 February 18, 2015
Cùng học Speaking và Writing trên DayNhauHoc 18 February 14, 2015
Closed Poll: Đăng ký tham gia Writing Class lần 1 vào thứ 7 - 14/02/2015 3 February 13, 2015
Đóng góp topic Writing và Speaking 1 February 10, 2015
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?