Liệu kỹ năng viết có quan trọng hơn lập trình?

Sự khác nhau giữa một lập trình viên trung bình và một lập trình viên vĩ đại thì không phải là bao biêu ngôn ngữ lập trình mà họ biết, và nó cũng không phải là họ có thích Python hay Java hơn. Mà nó là liệu họ có thể truyền đạt những ý tưởng của họ hay không…

Bạn đọc tiếp bài viết ở đây nhé: http://bit.ly/1GQVuey

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?