programming-language

Topic Replies Activity
Thống kê tần suất sử dụng của cú pháp trong 1 ngôn ngữ lập trình 4 June 12, 2022
Nên học ngôn ngữ lập trình gì đầu tiên? 3 June 7, 2022
Tại sao các ngôn ngữ lập trình không làm cú pháp giống nhau? 9 May 9, 2022
Tại sao lại có nhiều ngôn ngữ lập trình? 27 May 9, 2022
Câu lệnh switch case so sánh điều kiện như thế nào? 2 March 31, 2022
Có nên học một lúc 2 ngôn ngữ lập trình? 12 March 16, 2022
Tại sao một số ngôn ngữ biểu diễn các phép logic không dùng NOT AND OR như pascal python cho dễ đọc mà phải ! && ||? 17 January 26, 2022
Cái gì sẽ truyền vào tham số e trong câu lệnh try/catch 2 December 11, 2021
Cấu tạo máy tính, mã nhị phân, ngôn ngữ lập trình xuất hiện như thế nào? 5 September 26, 2021
Một lập trình viên về bảo mật thì cần phải học ít nhất bao nhiêu ngôn ngữ lập trình và ngôn ngữ nào cần được ưu tiên 10 August 27, 2021
Anh Chị tự tin thoải mái code trong mấy ngôn ngữ, và đó là ngôn ngữ gì? 2 June 6, 2021
To learn a programming language in depth - Làm thế nào hiểu sâu một ngôn ngữ 1 June 5, 2021
Bạn bắt đầu học lập trình khi nào và ngôn ngữ gì? 68 May 26, 2021
Hỏi về bài viết chi tiết ngôn ngữ lập trình 3 May 18, 2021
Có nên chọn Assembly làm ngôn ngữ lập trình đầu tiên cho người mới học? 51 April 19, 2021
Tại sao tất cả ngôn ngữ lập trình không khai báo biến bằng var? 7 March 11, 2021
Nên bắt đầu học từ loại ngôn ngữ nào? 8 December 10, 2020
Muốn học về app mobile (android và ios) và web thì học ngôn ngữ nào là tốt nhất? 7 October 30, 2020
Học thành thạo 1 ngôn ngữ mất khoảng thời gian bao lâu? 43 October 18, 2020
Có phải một ngôn ngữ càng ràng buộc, chặt chẽ thì tốt? 3 August 2, 2020
10 Ngôn ngữ lập trình thuộc dạng... "khó ở" nhất 85 June 26, 2020
Nên học ngôn ngữ lập trình nào với một người chưa biết gì? 4 June 23, 2020
Nên học ngôn ngữ lập trình nào 16 April 2, 2020
Hồi về nguyên lí mà các ngôn ngữ lập trình hoạt động 8 April 1, 2020
Lý do khiến bạn thích hoặc ghét một ngôn ngữ hoặc 1 framework nào đó 2 October 10, 2019
Nên bắt đầu học lập trình bằng ngôn ngữ nào? 4 February 24, 2020
Chuyển ngôn ngữ lập trình 5 February 17, 2020
Muốn học CNTT thì nên bắt đầu với ngôn ngữ nào thì ổn? 3 February 4, 2020
Nhờ mọi người tư vấn hướng đi để lập trình Ngôn ngữ và Trình biên dịch 1 January 3, 2020
Điểm khác biệt giữa ngôn ngữ kịch bản và các ngôn ngữ khác? 5 November 1, 2019
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?