Có phải một ngôn ngữ càng ràng buộc, chặt chẽ thì tốt?

Các anh chị nào có kinh nghiệm phân tích giúp em với. Em có học về biến trong PHP thì thấy nó rất linh hoạt so với C++.Tại sao cần tính chặt chẽ ạ?

Kỷ luật là sức mạnh :slight_smile:

Tất cả mọi thứ rồi cũng phải ra một kết quả cuối cùng đều phải thành một thứ là cái mà cpu hiểu và thực thi.
Bất kể c/c++, c#, python, php, …
Cái đó có quy tắc nghiêm ngặt, chính xác.
Bạn càng muốn tự do thì máy tính càng phải gồng mình lên để thực hiện nhiều việc hơn để đảm bảo ứng dụng hoạt động bình thường, để biến những cái không nghiêm ngặt trở lên nghiêm ngặt.
Đó là về phía cái máy tính.

Còn về phía con người, dev, coder… thì ngôn ngữ càng nghiêm ngặt có trở ngại là người ta phải dành nhiều thời gian, trí óc để học, để hiểu những quy tắc. Nhưng đổi lại nó mang cho họ một sự tư duy logic cao và chặt chẽ hơn.

10 Likes

1/ Luyện tính cẩn thận: Càng linh hoạt đồng nghĩa với càng ẩu trong việc đặt biến
2/ Dễ debug sau này hơn: Việc nghĩ gì viết nấy đồng nghĩa với việc phải comment nếu ko sau này chính mình quay lại đọc code của chính mình ko dc, chứ đừng nói đến người trong team. Trái lại theo coding guidelines thì ai cũng follow, nó là 1 tiêu chuẩn thống nhất nên dễ debug
3/ Và như @Duong_Act đã nói, ngôn ngữ bậc càng cao thì performance càng giảm do máy lo hết về mấy cái garbage, và ngược lại cho ngôn ngữ bậc thấp :smiley:

9 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?