Lý do khiến bạn thích hoặc ghét một ngôn ngữ hoặc 1 framework nào đó

:vv mọi người có thể kể ở đây 1 số lý do khiến cho mọi người thích hoặc ghét 1 cái framework hay 1 cái ngôn ngữ nào đó … hay là nhiều framework nhiều ngôn ngữ nào đó …???
Mình thấy thì rất nhiều người chả thích .NET lắm (lý do phổ biến nhất là do chỉ chạy được trên window) … Mọi người có thể chia sẻ để mình có thể biết được điểm mạnh yếu của các ngôn ngữ, các framework được không?

[Java] Mỗi thuộc tính 1 interface :smiley: http://www.codinghelmet.com/articles/advances-in-applying-the-builder-design-pattern

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?