Anh Chị tự tin thoải mái code trong mấy ngôn ngữ, và đó là ngôn ngữ gì?

e chỉ khảo sát thôi ạ

2 Likes

Mình thoải mái nhất khi code Scala. Python dù là ngôn ngữ đầu tiên mình học thì giờ mình không còn mặn mà với nó nữa.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?