Thống kê tần suất sử dụng của cú pháp trong 1 ngôn ngữ lập trình

Xin chào các bạn,

Không biết có trang web nào chuyên thống kê tần suất sử dụng của các cú pháp phổ biến trong một ngôn ngữ lập trình không nhỉ? Số liệu có thể thu thập từ nhiều nguồn, ví dụ như: khảo sát trong cộng đồng IT, thống kê từ các thư viện, framework trong mạng lưới mã nguồn mở, …

Có thể hơi khó hiểu khi mới nghe qua :grin: mình xin lấy javascript làm ví dụ:

  1. Ví dụ như trường hợp cần lặp một một object nào đó có tính iterable có nhiều cách: while; do-while; forEarch; for…in; for…of; for; …
  2. khai báo biến thì có nhiều kiểu: var, let, const
  3. Khai báo một function X không tham số thì có nhiều cú pháp như: function X(){}, const X = function (){}, const X = () => {}, const X = _ => {}, …

Web sẽ thống kê lại ví dụ như:

  • for được dùng 1 tỷ lần, có 50 triệu thành viên up vote, chiếm X%
  • for of được dùng 5 triệu lần, có 100 nghìn thành viên up vote
  • const X = () => {} được dùng 2 tỷ lần có 100 triệu thành viên up vote.

Mặc dù mình biết ECMAScript phát hành mỗi cú pháp được dùng trong các trường hợp riêng biệt nhưng thực tế thói quen của người code sử dụng có thể khác “hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất” (đặc biệt là các style “chạy là được”).
.
Có nhiều nền tảng khảo sát liên quan đến ngành IT, từ ngôn ngữ đang code ở cty, ngôn ngữ yêu thích, ngôn ngữ sắp học cho đến độ tuổi, bằng cấp, … nhưng mình không thấy khảo sát về cú pháp yêu thích nhỉ?
Ví dụ như stackoverflow khảo sát tất cả mọi thứ: https://insights.stackoverflow.com/survey

Không biết đã có nền tảng nào khảo sát, thống kê tần suất sử dụng cú pháp của các ngôn ngữ không
? Nếu có cho mình xin tên luôn, nếu không thì mình tự làm tool cho user upload source code vào thống kê lại (có thể giúp ích cho member mới trước khi join vào team vì biết được style code của member cũ :grin:) tool có thể chạy offline để đảm bảo tính riêng tư.

4 Likes

Cái này chắc chỉ có github, gitlab thông kê lại, còn stackoverflow thì làm khảo sát mới được.

1 Like

Thống kê duy nhất dạng này mình thấy là % dùng tabs và spaces.

9 Likes

Đây là khảo sát về ngôn ngữ javascript.
Ví dụ Promise.all có 11030 người biết về nó nhưng chỉ có 4560 người đã sử dụng, tỉ lệ 41.3%

https://2021.stateofjs.com/en-US/features

Em thấy nhu cầu này rất thực tế. Mở rộng ra là đối với một framework luôn có rất nhiều built-in method. Nếu có ai đó thống kê xem module, function nào thuộc framework này sử dụng với tần suất cao hay thấp thì chúng ta sẽ tập trung nghiên cứu sâu những cái được dùng nhiều, những cái ít dùng hoặc đã lỗi thời thì có thể bỏ qua.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?