nvqs

Topic Replies Activity
Học online ở funix có bị gọi đi nghĩa vụ quân sự không? 6 March 3, 2020
Tư vấn cách tự học về công nghệ trong thời gian đi nvqs 4 December 7, 2019
Hỏi về vấn đề nghĩa vụ quân sự 9 March 28, 2018
Hỏi về vấn đề có phải đi nghĩa vụ quân sự hay không 10 September 10, 2017
Khi đang học tốt mà bị hốt đi nvqs, vài năm sau về quên hết kiến thức thì làm sao? 6 September 7, 2017
Vấn đề Nghĩa vụ quân sự 4 July 23, 2017
Nghĩa Vụ Quân Sự và IT 32 April 5, 2016
Nghĩa vụ quân sự 23 February 14, 2016
Về hoãn nghĩa vụ quân sự thi lại đại học 5 January 5, 2016
Đi NVQS và tương lai của việc học 13 December 4, 2015
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?