Khi đang học tốt mà bị hốt đi nvqs, vài năm sau về quên hết kiến thức thì làm sao?

cho hỏi là khi đang học tốt mà bị hốt đi nvqs vài năm sau về quên hết kiến thức thì làm sao @@

thì chết chứ sao , @@

1 Like

Ơ tưởng đang đi học thì không phải gọi đi nghĩa vụ chứ nhỉ?

đại học thì miễn trong 4 năm , còn nợ môn thì vẫn lên đường

1 Like

Đi hai năm thôi, trừ đi Trường Sa mới 3 năm. Nếu học đàng hoàng thì 2 năm không hề quên kiến thức nhé, và đi bộ đội vẫn có thể đọc sách lúc rảnh nên người nhà gửi sách vào đọc, không quên được đâu, trừ khi vào những nơi quân chủng đặc biệt mới bó tay.

Hai năm, ghẻ ở mông chưa kịp lành, lẽ nào kiến thức đã vội quên?

1 Like

run quá…mất kiến thức sao đi làm đây

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?