mentor

Topic Replies Activity
Mọi người nghĩ sao về việc mentor (người hướng dẫn) học lập trình có tính phí trên DNH? 200 July 8, 2022
Tìm một mentor hỗ trợ học Fullstack 5 November 8, 2022
:boom: Tổng hợp về Mentor 6 January 18, 2022
N dấu hiệu của 1 anh mentor cute xỉu ❤ 1 March 12, 2021
Nhận làm mentor về JS (Angular/React/React Native) cho một bạn fresher 9 April 29, 2020
Hướng dẫn sử dụng Flashcards với TinyCards 21 August 1, 2019
Tìm người hướng dẫn OOP 3 September 20, 2019
Cần lắm một Mentor về AI, Machine Learning, Data Science 2 August 13, 2019
Cần tìm mentor giúp tiếp thu OOD và TDD nhanh chóng 6 August 20, 2021
Mình muốn làm Mentor có khả thi không? 17 May 25, 2018
Cần tìm mentor ở TPHCM giúp đỡ về đồ án điện tử nho nhỏ thôi? 4 November 10, 2017
REVIEW về mentor Đạt 2 October 7, 2017
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?