mentor

Topic Replies Activity
Tìm một mentor hỗ trợ học Fullstack 5 November 8, 2022
Mọi người nghĩ sao về việc mentor (người hướng dẫn) học lập trình có tính phí trên DNH? 200 July 8, 2022
:boom: Tổng hợp về Mentor 6 January 18, 2022
N dấu hiệu của 1 anh mentor cute xỉu ❤ 1 March 12, 2021
Nhận làm mentor về JS (Angular/React/React Native) cho một bạn fresher 9 April 29, 2020
Hướng dẫn sử dụng Flashcards với TinyCards 21 August 1, 2019
Tìm người hướng dẫn OOP 3 September 20, 2019
Cần lắm một Mentor về AI, Machine Learning, Data Science 2 August 13, 2019
Cần tìm mentor giúp tiếp thu OOD và TDD nhanh chóng 6 August 20, 2021
Mình muốn làm Mentor có khả thi không? 17 May 25, 2018
Cần tìm mentor ở TPHCM giúp đỡ về đồ án điện tử nho nhỏ thôi? 4 November 10, 2017
REVIEW về mentor Đạt 2 October 7, 2017
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?