Cần lắm một Mentor về AI, Machine Learning, Data Science

Gửi bác Mentor của em tương lai,

Em có mấy đứa bạn học Machine Learning mà thấy nản quá. Chúng nó kêu, kiến thức trên mạng thì có nhiều nhưng đến khi gặp vấn đề chẳng biết hỏi ai. Chẳng biết nên bắt đầu học từ đâu và làm gì để chúng nó bớt lười.
Nó nhờ em lên đây tìm một Mentor về AI, Machine Learning hoặc Data Science để dẫn đường chỉ lối.

Nếu bác Mentor nào ở Hà Nội đi qua mà thấy được tin này thì báo em cho chúng nó mừng ạ. Tất nhiên, mấy đứa sẽ có deal gửi các bác.
(em xin phép bàn thêm về deal trong box chat của các bác nha).

This topic was automatically closed after 14 days. New replies are no longer allowed.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?