Cần tìm mentor giúp tiếp thu OOD và TDD nhanh chóng

Xin chào,
Mình đang tìm hiểu về OOP, OOD, TDD và design pattern. Mình đã đọc một vài cuốn sách về các phương pháp trên nhưng hơi khó tiếp thu, nhiều lúc không biết mình sai chỗ nào và không biết sửa như thế nào. Nên mình cần một expert mentor người có thể cho mình feedback nhanh và chính xác.. Nếu bạn nào có thể thì hãy liên hệ mình. Chúng ta sẽ thương lượng giá cả, thời gian và cách làm việc

Để mình mô tả cách làm việc: Mentor đưa mình vấn đề cần giải quyết —> Mình sẽ vẽ tạo use case, class diagram, sequence class, tests list,… --> mentor đưa feedback —> mình sửa --> Mình viết code Python —> mentor đưa feedback (refactor unit test, áp dụng SOLID, …)—> … --> vấn để được giải quyết

Đây là một số cuốn sách mình đã đọc:
Test Driven Development - A Practical Guide
Practical Object Oriented Design
Test Driven Development

$1000.

50% discount cho hs/sv.
Miễn phí cho phụ nữ.

Giá chốt, ko mặc cả.

DEAL?

2 Likes

Miễn phí cho phụ nữa à :smiley:

Phụ nữ chứ m ko chơi phụ vữa.

1 Like

Có FB hay telegram gì ko cậu ? Nếu có đưa mình rồi nói chuyện

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?